Members

 

Academics

Dr. Weijia Yuan

Dr. Min Zhang

 

Postdoctoral research associate

Dr. Tony Gee

 

PhD students

Mr. Huiming Zhang

Mr. Zhenyu Zhang

Mr. Fei Liang

Mr. Jianwei Li

 

Visiting scholars

Dr. Jiahui Zhu

Dr. Wenjiang Yang